Profil

Anna Brännström är särskilt inriktad på brottmål och familjerätt. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt biträder parter i vårdnadsmål och andra typer av familjerättsliga ärenden.

Anna ägnar sig även åt andra vid advokatbyrån förekommande ärenden och uppdrag såsom sociala mål och tvister av olika slag.

Vidare har Anna erfarenhet av arbete på kvinnojour.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl advokatbyrå, 2021-

Utbildning

Juristexamen, 2021 (Uppsala universitet)