Profil

Emma Roswall är särskilt inriktad på brottmål och familjerätt, tvister om vårdnad, boende och umgänge. Emma har stor erfarenhet av processande i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde i brottmål och som ombud i familjerättsliga tvister.

Verksam inom

Karriär

Delägare, Zedendahl, 2012-
Advokat, Zedendahl, 2011-
Biträdande jurist, Zedendahl, 2004-2005, 2008-2011
Notarietjänstgöring 2005-2008

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2011-

Utbildning

Jur kand, 2004 (Uppsala universitet)