Profil

Johanna Norman arbetar huvudsakligen med brottmål, främst som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt ekonomisk familjerätt.

Johanna biträder även parter i familjerättsliga tvister, såsom ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge, tvister rörande arv och bodelning, samt sociala mål som LVU m.fl. Johanna förordnas även regelbundet som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Karriär

Advokat, Zedendahl, 2018-
Biträdande jurist, Zedendahl, 2015-2018
Biträdande jurist, annan advokatbyrå, 2014-2015
Verksnotarie, Trafikverket, 2014

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2018-

Utbildning

Juristexamen, 2014 (Uppsala universitet)