Anders Norman

Samarbetande advokat och senior rådgivare


Profil

Anders Norman är huvudsakligen verksam som konkursförvaltare och är en erfaren rådgivare i andra obeståndsrättsliga frågor, som bl.a. företagsrekonstruktioner.

Anders har även en gedigen grund som försvarare i brottmål, inte minst ärenden med ekonomisk anknytning.

Från våren 2020 driver Anders sin verksamhet genom Advokatbolaget Anders Norman AB, och i nära samarbete med Zedendahl Advokatbyrå.

Karriär

Efter jur.kand Uppsala universitet 1980, tjänstgöring några år i allmän domstol som notarie och hovrättsfiskal.
Verksam vid advokatbyrå sedan 1985 – i skilda konstellationer.

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 1987-