Profil

Sam Heino är särskilt inriktad på brottmål och förordnas regelbundet som offentlig försvarare. Han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Sam Heino är Finlands honorärkonsul i Borlänge.

Verksam inom

Karriär

Delägare 2010 -
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2010 -
Biträdande jurist Zedendahl 2008 – 2010
Notarietjänstgöring vid Falu tingsrätt 2007 – 2008
Biträdande jurist vid annan advokatbyrå 2004 – 2006

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2010 -

Utbildning

Juris kandidatexamen 2004 (Uppsala universitet)