Notarius Publicus

Viktoria Wååg och Sam Heino, advokater vid Zedendahl Advokatbyrå, har av Länsstyrelsen i Dalarnas län förordnats att vara notarius publicus respektive biträdande notarius publicus i Borlänge och Falu kommuner. Notarius publicus har i uppdrag att hjälpa allmänheten bland annat med att kontrollera och intyga riktigheten av olika uppgifter. Några av notarius publicus uppgifter är att bestyrka namnunderskrifter, bekräfta behörigheter, översättningar och andra uppgifter som rör innehåll i handlingar, att kontrollera lotteridragningar och att utfärda apostille på handlingar som ska visas upp i ett annat land anslutet till Haagkonventionen 1961. I Sverige är det bara notarius publicus som kan utfärda apostille.

Titeln ”notarius publicus” kommer från latin och betyder ”offentlig sekreterare”.

Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning för sina tjänster.

Tidsbokning

Vi tar emot besök på kontoret i Borlänge med adress Sveagränd 1 samt kontoret i Leksand med adress Leksandsvägen 3.

Kontakta oss för tidsbokning.

Att tänka på innan

 • Intygande av underskrift
  Om vi ska bestyrka din namnteckning behöver du närvara personligen. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation till ditt besök.
 • Bestyrkande av fotokopior
  Ta alltid med originalhandlingen till ditt besök. Vi ser till på plats att ta kopior och förse dessa med korrekta stämplar och intyg.
 • Firmateckning
  Vid bestyrkande av behörighet att teckna ett bolags firma behöver aktuellt registreringsbevis tas med till besöket.
 • Översättningar
  Vid bestyrkande av översättningar godtar vi enbart översättningar gjorda av översättare som har auktoriserats av Kammarkollegiet.
 • Personbevis m.m.
  Vid intygande av personbevis, levandsintyg m.m. krävs att handlingen är undertecknad och stämplad av handläggare hos relevant myndighet.
 • Övrigt
  Det är viktigt att du själv tar reda på vilka krav som ställs för att handlingen ska bli legaliserad i det aktuella mottagarlandet. Ta med de instruktioner du erhåller till besöket.
Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Sam Heino
Advokat och delägare, Finlands honorärkonsul, biträdande Notarius publicus | Borlänge / Leksand 0768 - 69 88 60
Viktoria Wååg
Advokat och Notarius Publicus | Borlänge / Leksand +46 73-08 89 774