Profil

Viktoria är i huvudsak verksam inom området affärsjuridik där hennes specialistområden är företagsöverlåtelser, omstruktureringar och bolagsfrågor. Hon bistår även företag i skattefrågor och med kommersiella avtal.

Med flerårig erfarenhet från advokatbyrå och bakgrund från förvaltningsrätt har Viktoria gedigen erfarenhet inom sina specialistområden. Hon arbetar främst mot ägarledda företag där hon biträder såväl ägare som små och medelstora företag.

Viktoria är förordnad som Notarius Publicus och arbetar inom ramen för sitt förodnande bl.a. med att bestyrka namnunderskrifter, bekräfta behörigheter, översättningar samt att utfärda apostille på handlingar.

Karriär

Notarius Publicus, Zedendahl Advokatbyrå, 2024 -

Advokat, Zedendahl Advokatbyrå, 2023 -

Advokat, Agenda Advokatbyrå, 2021-2023

Biträdande Jurist, Agenda Advokatbyrå, 2018-2021

Förvaltningsrättsnotarie, Förvaltningsrätten i Uppsala, 2016-2018

Verksjurist, Trafikverket, 2015

Medlemskap

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2021 -

Utbildning

Juristexamen, 2015 (Uppsala Universitet)