Affärsjuridik

Zedendahl advokatbyrå har en bred erfarenhet när det gäller att hjälpa klienter vid exempelvis bildande av bolag, upprätta aktieägaravtal, biträda vid företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer samt vid frågor om bolagsstyrning.

Vi biträder dagligen klienter med att förhandla, analysera, granska och upprätta skilda typer av kommersiella avtal.

Vidare är vi specialiserade på företagsförvärv, samgåenden och omstruktureringar, huvudsakligen rörande mindre och medelstora onoterade företag. Vi har stor erfarenhet av att företräda såväl köpare som säljare, av due diligence-processer, avtalsförhandlingar och frågor gällande finansiering.

Zedendahl tillhandahåller även expertis inom företagsbeskattning, individbeskattning och fastighetsbeskattning. Vi biträder klienter vid skatterevisioner, skatteprocesser och i EKO-mål, samt agerar som skatterådgivare i olika typer av affärstransaktioner. Zedendahl besitter dessutom en gedigen erfarenhet av att bistå med skatterådgivning vid ägarplanering och omstruktureringar av företag.

Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Alexander Norman
Advokat och delägare | Uppsala / Gävle 076-80 28 413
Gustaf Skymning
Biträdande jurist | Uppsala / Gävle / Sälen 072-141 02 17
Henric Schef
Advokat och delägare | Avesta / Norberg / Sälen 0226-364 80
Johanna Dahlin
Advokat och delägare | Gävle / Uppsala 070-610 03 52
Kalle Söderberg
Advokat | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Linus Fransson
Biträdande jurist | Avesta / Norberg / Sälen 070-374 71 14
Per Dahlkvist
Samarbetande advokat och senior rådgivare | Borlänge / Leksand / Sälen 073-821 76 16
Viktoria Wååg
Advokat och Notarius Publicus | Borlänge / Leksand +46 73-08 89 774