Profil

Kalle Söderberg är verksam inom affärsjuridik och tvistlösning. Han biträder både företag och privatpersoner inom och utom domstol, särskilt med tvister inom entreprenad- och fastighetsrätt. Han biträder även företag i affärsjuridiska frågor.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl advokatbyrå, 2019 –
Tingsnotarie, Falu tingsrätt, 2018 – 2019
Verksjurist, Trafikverket, 2015 – 2018

Utbildning

Juristexamen, 2015 (Uppsala universitet)