Tvist & process

Zedendahl Advokatbyrå biträder klienter dels i situationer där en tvist riskerar att uppkomma och dels vid tillfällen då tvisten redan är ett faktum.

Advokatbyråns advokater och jurister har stor erfarenhet av process och tvistlösning i såväl domstols- och skiljeförfaranden, som vid förhandlingar med motpart utanför rätten. Vi biträder såväl privatpersoner som företag och organisationer. Våra advokater och jurister står vid klientens sida under hela den rättsliga processen.

I många tvister finns möjlighet till försäkringsersättning motsvarande merparten av ombuds- och rättegångskostnader, vi bistår med sådan ansökan till försäkringsbolaget. Kontakta oss för mer information.

Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Alexander Norman
Advokat och delägare | Uppsala / Gävle 076-80 28 413
Henric Schef
Advokat och delägare | Avesta / Norberg / Sälen 0226-364 80
Kalle Söderberg
Biträdande jurist | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Karin Lindgren
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Linus Fransson
Biträdande jurist | Avesta / Norberg / Sälen 070-374 71 14
Sanna Gens
Advokat | Gävle / Uppsala 070-410 48 93