Profil

Alexander Norman är särskilt inriktad på obeståndsjuridik och förordnas regelbundet som konkursförvaltare. Han arbetar även med ärenden rörande ställföreträdares personliga betalningsansvar för bolagets skulder och återvinningar.

Alexander arbetar också med affärsjuridik och han biträder både företag och privatpersoner i olika tvistemål.

Karriär

Delägare, Zedendahl, 2020-
Advokat, Zedendahl, 2016-
Biträdande jurist, Zedendahl, 2015-2016
Biträdande jurist, annan advokatbyrå, 2013-2015

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2016-
Styrelseledamot och kassör i rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län, 2023-

Utbildning

Jur kand, 2013 (Uppsala universitet)