Konkurs & rekonstruktion

Advokatbyråns obeståndsgrupp har en bred och mångårig erfarenhet av konkursförvaltning och annan hantering av företag med ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder analys och åtgärdsbedömning vid obeståndssituationer.

Utöver konkursförvaltning åtar sig våra advokater uppdrag som företagsrekonstruktörer.

Vi biträder också företag, styrelseledamöter, ägare och fordringsägare vid obeståndsrättsliga tvister, som exempelvis talan om återvinning eller personligt ansvar för ställföreträdare.

Obeståndsgruppen besitter en gedigen kunskap och erfarenhet av frågor hänförliga till obestånd, konkurs och personligt ansvar för företagsledning. Rådgivning lämnas till borgenärer, banker, hyresvärdar, leverantörer och andra som behöver bevaka sin rätt i företag i ekonomisk kris.

Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Alexander Norman
Advokat och delägare | Uppsala / Gävle 076-80 28 413
Cathrine Edin
Ekonom | Gävle / Uppsala 026-142 100
Gustaf Skymning
Biträdande jurist | Uppsala / Gävle / Sälen 072-141 02 17
Henric Schef
Advokat och delägare | Avesta / Norberg / Sälen 0226-364 80
Karin Lindgren
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Linus Fransson
Biträdande jurist | Avesta / Norberg / Sälen 070-374 71 14
Per Svedlund
Advokat | Norberg / Avesta 070-318 75 40
Sabina Fernandez
Biträdande jurist | Avesta / Norberg 0226-364 80
Yvonne Johansson
Civilekonom | Avesta / Norberg 0226-364 80