Profil

Henric Schef är verksam inom områdena affärsjuridik och obeståndsrätt. Inom obeståndsrätten åter sig Henric uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör, därutöver biträder han borgenärer vid obestånd. Vad gäller affärsjuridik arbetar Henric i huvudsak med kommersiella avtal, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiella tvister.

Henric är också aktiv som styrelseledamot i bolagsstyrelser.

Karriär

Delägare, Zedendahl, 2009 -
Advokat, Zedendahl, 2008 -
Biträdande jurist, Zedendahl, 2002 -2008

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2008 –
Styrelseledamot i Rekon (Sveriges konkursförvaltares förenings) riksstyrelse och ordförande för Dalarna, Gästrikland och Upplands konkursförvaltarkollegium sedan 2012.

Utbildning

Jur kand, 2002 (Uppsala Universitet)