Profil

Gustaf Skymning biträder främst advokaterna inom konkursförvaltning men arbetar även med affärsjuridik och företräder både företag och privatpersoner i olika tvistemål. Han åtar sig även uppdrag inom familjerätt såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller arvskifteshandling.

Gustaf åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål samt uppdrag som offentligt biträde i olika typer av tvångsmål vid förvaltningsrätt.

Gustaf började arbeta som biträdande jurist direkt efter sin juristexamen, men dessförinnan har han även varit verksam på byrån som sommarnotarie och biträtt advokaterna i deras arbete.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl Advokatbyrå, 2023-
Sommarnotarie, Zedendahl Advokatbyrå, 2022

Utbildning

Juristexamen, 2023 (Uppsala universitetet)