Profil

Gustaf biträder främst advokaterna inom konkursförvaltning men arbetar även med affärsjuridik och företräder både företag och privatpersoner i olika tvistemål. Han åtar sig även uppdrag inom familjerätt såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller arvskifteshandling.

Gustaf började arbeta som biträdande jurist direkt efter sin juristexamen, men dessförinnan har han även varit verksam på byrån som sommarnotarie och biträtt advokaterna i deras arbete.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl Advokatbyrå, 2023-
Sommarnotarie, Zedendahl Advokatbyrå, 2022

Utbildning

Juristexamen, 2023 (Uppsala universitetet)