Socialrätt

Flera av våra advokater och jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i olika typer av tvångsmål vid förvaltningsrätt, såsom mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

I dessa typer av mål har du i regel rätt till ett offentligt biträde som utses av förvaltningsrätten. Du har oftast möjlighet att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ska företräda dig.

Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Anneli Torpmark
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Emma Jahncke
Advokat | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70