Profil

Sanna Gens har en bakgrund som kammaråklagare och har stor erfarenhet av brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Utöver brottmål är Sanna Gens också verksam inom familjerättsliga ärenden, såsom tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Sanna Gens arbetar även med ekonomisk familjerätt såsom arv, testamente och bodelning samt åtar sig uppdrag som offentligt biträde i olika typer av tvångsmål vid förvaltningsrätt.

Karriär

Advokat, Zedendahl advokatbyrå, 2019-
Biträdande jurist, Zedendahl advokatbyrå, 2017-2019
Kammaråklagare, Åklagarkammaren i Falun, 2009-2016
Tingsnotarie, Falu tingsrätt, 2007-2009
Länsassessor, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005-2007

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2019-

Utbildning

Jur kand, 2005 (Stockholms universitet)