Familjerätt

Vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag

Vid Zedendahl advokatbyrå arbetar ett flertal advokater och jurister som kan erbjuda dig kunnig, professionell och engagerad hjälp i ärenden om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag.

I denna typ av ärenden finns det ofta möjlighet till finansiering genom rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för mer information.

Ekonomisk familjerätt

Särskilt specialiserade advokater och jurister kan erbjuda dig rådgivning samt biträda dig som ombud i frågor om exempelvis arv, testamente eller bodelning. Vi kan också hjälpa till med att upprätta familjerättsliga dokument såsom äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, testamente, bouppteckning, arvsskifteshandling, framtidsfullmakt, gåvobrev etc.

Flera av byråns advokater åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och god man enligt samäganderättslagen.

Visa alla verksamhetsområden

Kontakta oss

Anneli Torpmark
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Emma Jahncke
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Gustaf Skymning
Biträdande jurist | Uppsala / Gävle / Sälen 072-141 02 17
Per Dahlkvist
Samarbetande advokat och senior rådgivare | Borlänge / Leksand / Sälen 073-821 76 16
Sabina Fernandez
Biträdande jurist | Avesta / Norberg 0226-364 80
Sanna Gens
Advokat och delägare | Gävle / Uppsala / Avesta 070-410 48 93
Sven-Erik Karls
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 073-600 98 00