Profil

Emma Jahncke är särskilt inriktad på familjerätt där hon har en bred erfarenhet som partsombud i familjerättsliga tvister och hon förordnas regelbundet som bodelningsförrättare, boutredningsman samt god man enligt samäganderättslagen. Hon även stor erfarenhet av processande i domstol, framför allt med inriktning som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Karriär

Advokat, Zedendahl, 2017-
Delägare 2023
Biträdande jurist, Zedendahl, 2015-2017
Jurist, familjerättslig juristbyrå, 2011-2015

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2017-

Utbildning

Jur kand, 2010 (Uppsala universitet)