Profil

Sabina arbetar främst med ekonomisk familjerätt samt tvist och process i såväl privata som kommersiella tvister. Hon biträder även advokaterna inom obestånd- och övrig affärsjuridik.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl Advokatbyrå, 2017-

Utbildning

Juristexamen, 2017 (Umeå universitet)