Profil

Sven-Erik Karls är särskilt inriktad på processande i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han har också stor erfarenhet av ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge.

Verksam inom

Karriär

Delägare, Zedendahl, 2017-
Advokat, Zedendahl, 2014-
Advokat, annan advokatbyrå, 2014
Biträdande jurist, annan advokatbyrå, 2011-2013
Tingsnotarie vid Falu tingsrätt, 2010-2011

Medlemskap

Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2014-

Utbildning

Jur kand, 2009 (Stockholms universitet)