Profil

Anneli Torpmark arbetar huvudsakligen inom områdena arvs- och familjerätt, brottmål och socialrätt. Anneli har gedigen erfarenhet av arbete inom dessa områden och ger konsultation liksom företräder privatpersoner vad gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge liksom vad gäller bodelning, arvsrättslig juridik och annan ekonomisk familjerätt. Anneli åtar sig vidare uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare. Anneli har därutöver stor erfarenhet av processande i domstol också i brottmål samt i sk sociala mål där Anneli åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål samt uppdrag som offentligt biträde i olika typer av mål som handläggs av förvaltningsdomstol.

Karriär

Advokat och delägare, Zedendahl Advokatbyrå, 2011 -
Biträdande jurist, Zedendahl Advokatbyrå, oktober 2009
Biträdande jurist vid annan advokatbyrå, februari 2008
Notarie Falu tingsrätt, 2006-2008
Biträdande jurist vid annan advokatbyrå, augusti 2005

Medlemskap

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2011 -

Utbildning

Jur kand, juli 2005 (Stockholms universitet)