Profil

Linus arbetar främst med affärsjuridik såsom associationsrätt och civilrätt samt med tvist och process i såväl privata som kommersiella tvister. Han biträder även advokaterna inom obeståndsjuridik och ekonomisk familjerätt.

Linus började arbeta som biträdande jurist direkt efter sin juristexamen, men har redan dessförinnan varit verksam på byrån med att biträda advokaterna i deras arbete.

Han har tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete.

Karriär

Biträdande jurist, Zedendahl Advokatbyrå, 2021-
Ekonomiadministratör, privat bolag, 2015-2017

Utbildning

Juristexamen, 2021 (Stockholms universitet)