Profil

Johanna Dahlin arbetar främst med fastighetsrätt, tvistlösning och domstolsprocesser. Hon bistår även företag i affärsjuridiska frågor.

Johanna har en gedigen processerfarenhet från arbete vid olika advokatbyråer och vid domstol. Hon har även arbetat med fastighetsrättsliga frågor som specialist på Lantmäteriet och som utredningssekreterare på Regeringskansliet. Inom fastighetsrätten har hon särskild erfarenhet av frågor som rör strandskydd, plan- och bygglagen, lantmäteriförrättningar, nyttjanderätter och servitut samt viss entreprenadjuridik.

Karriär

Advokat, Zedendahl advokatbyrå 2022-
Delägare Strandahl Advokater 2020-2022
Nordström Advokater, 2019–2020
Advokatfirman Andersson & Öberg, 2016–2018
Regeringskansliet, 2014–2015
Lantmäteriet, Sektionen för fastighetsrätt, 2009–2016
Ahlford Advokatbyrå, 2008–2009
Tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt, 2006–2008

Medlemskap

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund, 2018-

Utbildning

Jur kand, 2005 (Uppsala universitet)