Försäljning – Flexibel AB, i konkurs

Flexibel AB, 559199–5823, försattes i konkurs vid Falu tingsrätt den 10 februari 2022 där advokaten Henric Schef förordnades som konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit restaurang- och serveringsverksamhet under namnet ”Restaurang Retro” med försäljning av mat och dryck i förhyrd lokal på Skogsbovägen 40 i Avesta. Lokalen består av en restaurangdel och en pubdel om tillhopa cirka 350 m2 med plats för 150 gäster varav cirka 100 sittande gäster i dagsläget samt bar, restaurangkök, omklädningsrum, kontor, dusch och toalett för personal samt herr- och damtoalett för gäster. Dessutom finns en uteservering med plats för cirka 40 gäster. Angående framtida disponering av lokalen för förhandlingar ske av eventuell anbudsgivare med den aktuella hyresvärden.

Bolagets tillgångar har i huvudsak bestått av köks- och matberedningsutrustning tillförlig rörelsen. Vidare finns inventarier till serveringsverksamheten såsom bord, stolar, soffor, porslin, bestick, glas och dylikt. Slutligen finns även vissa kontorsinventarier.

Bolaget leasar ett kassasystem inklusive kortterminal. Vid eventuellt övertagande av leasingavtal får eventuell anbudsgivare förhandla direkt med berört finansbolag.

Visning av lokalen och tillgångarna kommer att ske fredagen den 4 mars 2022, kl. 10:00. Direkt därefter kommer anbudsförfarande att inledas direkt efter visning med sista öppnande av anbud fredagen den 11 mars kl. 16:00.

För utfående av komplett anbudsunderlag, frågor, anmälan till visning och lämnande av anbud emotses kontakt per e-post: avesta@zedendahl.se. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandling med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter.

Visa alla nyheter

Ansvarig advokat

Henric Schef
Advokat och delägare | Avesta / Norberg / Sälen 0226-364 80

Fler nyheter

Pioala Restaurang i Uppsala AB i konkurs

Pioala Restaurang i Uppsala AB, 556866-9658 har försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 16 november 2022. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, k…

Clean Bil Rekond i Södertälje AB i konkurs

Clean Bil Rekond i Södertälje AB, 559180-1526 har försatts i konkurs vid Södertälje tingsrätt den 8 november 2022. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkur…

Sandström Net Consulting AB i likvidation

Sandström Net Consulting AB i likvidation, 559241-9062, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 28 oktober 2022. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om kon…