Anbudsunderlag: Nordiska Kvalitetspooler AB

Nordiska Kvalitetspooler AB i konkurs, 556736-6827

Bakgrund
Nordiska Kvalitetspooler AB, 556736-6827, försattes i konkurs vid Gävle tingsrätt den 28 maj 2024. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henric Schef, Zedendahl Advokatbyrå i Avesta.

Nordiska Kvalitetspooler AB (”Bolaget”) har bedrivit handel med exklusive pooler, spabad, badkar och pooltillbehör av märken som Marquis, San Juan, Aquavia och Interform, med leverantörer från USA, England, Spanien och Norge, och med ett återförsäljarnät över hela Sverige.

Verksamheten har utgått från Beckasinvägen i Gävle, där bolaget har ett förhyrt kontor och lagerlösning på samma adress. Ett mindre lager finns även i Skyttorp och varor finns även hos återförsäljare med konsignationsavtal.

Under räkenskapsåret 2021/2022 hade bolaget en omsättning på ca. 12,7 mkr. Vid konkursutbrottet hade bolaget en anställd.

Konkursboet uppmanar härmed intressenter att inkomma med anbud på rörelsen och dess tillgångar. 

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är följande:

  1. Lager i form av pooler, spabad, badkar, pooltillbehör och reservdelar.
  2. Kontorsinventarier
  3. Släpvagn
  4. Immateriella tillgångar i form av närings-och varukännertecken, återförsäljarregister

För att få ta del av hela anbudsunderlaget samt lagerlistor, se bilaga A och bilaga B. Observera att tiden som framgår av bifogat anbudsunderlag har ändrats till vad som framgår nedan. Vid övriga frågor, kontakta konkursförvaltaren på avesta@zedendahl.se.

Budgivning
Skriftligt anbud på såväl varulager som inventarier, ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 8 juli 2024 kl. 12.00 och sänds till avesta@zedendahl.se.

Efter att konkursförvaltaren erhållit indikativa anbud kommer förhandling ske med intressenter med högsta anbud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att närsomhelst slutföra förhandlingar med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter. Konkursförvaltaren prövar endast anbud som avser hela rörelsen/samtliga inventarier och varulager.

Ytterligare information
För ytterligare information beträffande tillgångarna och anbudsprocessen kontaktas konkursförvaltningen, med fördel per e-post till avesta@zedendahl.se. Frågor om tillgångarna vidarebefordras till tidigare ställföreträdare för bolaget.

E-postadress: avesta@zedendahl.se
Telefonnummer: 0226-36480

 

Visa alla nyheter

Ansvarig advokat

Henric Schef
Advokat och delägare | Avesta / Norberg / Sälen 0226-364 80

Fler nyheter

Araw AB i konkurs

Araw AB, 559122-6914, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 2 april 2024. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta alexander.norman@zed…

Sweden Sport Factory AB I konkurs

Sweden Sport Factory AB, 559216-8230, har försatts i konkurs vid Falu tingsrätt den 27 mars 2024. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Karin Lindgren. För information om konkursen, kontakta karin.l…

Refinaro AB i konkurs

Refinaro AB, 556898-9668, har försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 12 mars 2024. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta alexander.n…