Elbolag i Uppsala till försäljning

Den 3 mars 2023 försattes JÖTA Bolaget AB, 556909-1456, i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Till konkursförvaltare utsågs advokat Alexander Norman.

Bolaget bedriver verksamhet inom i huvudsak elarbeten, bl.a. elinstallationer inom tele, data, passageindustri och bostadsproduktion. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Hovstallängan Nöden 21 i Uppsala.

Rörelsen är nu till salu och konkursboet infordrar anbud på rörelsen för övertagande inom en snar framtid. Ett skriftligt anbud emotses snarast möjligt och senast fredagen den 17 mars 2023. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Skriftligt anbud skickas genom e-post till alexander.norman@zedendahl.se

Anbudsunderlag finns på https://psauction.se/news/5411c3d5-b793-4de2-8a52-603096e9c14d

Visa alla nyheter

Ansvarig advokat

Alexander Norman
Advokat och delägare | Uppsala / Gävle 076-80 28 413
Gustaf Skymning
Biträdande jurist | Uppsala / Gävle / Sälen 072-141 02 17

Fler nyheter

Sören Tyreborns dödsbo i konkurs

Sören Tyreborns dödsbo, 19680225-1410, har försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 12 september 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, konta…

NextSign Nord AB i konkurs

NextSign Nord AB, 556793-7429, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 31 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta alexande…

Ingvar Nilssons dödsbo i konkurs

Ingvar Nilssons dödsbo, 19440709-8930, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 28 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta …