Till försäljning – Näthandel med försäljning av bl.a. present-, kalas- och engångsartiklar.

Partydax i Knivsta AB, 556798-5444, försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 11 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokat Alexander Norman. Biträdande jurist Gustaf Skymning bistår vid handläggning av konkursen.

Bolaget bedriver detaljhandel på internet med försäljning av bl.a. present-, kalas- och engångsartiklar. Nyss nämnda under www.partytajm.se (tillfälligt pausad).

Konkursboet infordrar nu anbud på hela verksamheten. För fullständig information se Anbudsunderlag med bilagor, Partydax i Knivsta AB.

Ett skriftligt anbud ska ha inkommit till konkursboet senast den 24 augusti 2023. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Visa alla nyheter

För vidare information kontakta

Alexander Norman
Advokat och delägare | Uppsala / Gävle 076-80 28 413
Gustaf Skymning
Biträdande jurist | Uppsala / Gävle / Sälen 072-141 02 17

Fler nyheter

Sören Tyreborns dödsbo i konkurs

Sören Tyreborns dödsbo, 19680225-1410, har försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 12 september 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, konta…

NextSign Nord AB i konkurs

NextSign Nord AB, 556793-7429, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 31 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta alexande…

Ingvar Nilssons dödsbo i konkurs

Ingvar Nilssons dödsbo, 19440709-8930, har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt den 28 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Alexander Norman. För information om konkursen, kontakta …