Borlänge/Leksand

Anneli Torpmark
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Elisabeth Hansson
Ekonom | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Emma Jahncke
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Helena Bäremo
Administrativ assistent och sekreterare | Borlänge 0243-21 72 70
Kalle Söderberg
Advokat | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Karin Lindgren
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 0243-21 72 70
Per Dahlkvist
Samarbetande advokat och senior rådgivare | Borlänge / Leksand / Sälen 073-821 76 16
Sam Heino
Advokat och delägare, Finlands honorärkonsul, biträdande Notarius publicus | Borlänge / Leksand 0768 - 69 88 60
Sven-Erik Karls
Advokat och delägare | Borlänge / Leksand 073-600 98 00
Viktoria Wååg
Advokat och Notarius Publicus | Borlänge / Leksand +46 73-08 89 774