Medarbetare

Avesta               Borlänge               Gävle               Leksand               Sala               Uppsala
Avesta
team_image

Henric Schef

Advokat / delägare

Henric är verksam inom områdena affärsjuridik och obeståndsrätt. Vad gäller affärsjuridik arbetar Henric i huvudsak med avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt kommersiella tvister och entreprenadjuridik.

 

Inom obeståndsrätten är Henric verksam som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Därutöver biträder han andra intressenter vid obestånd, som bla fordringsägare, även handhar Henric tex tvister angående personligt ansvar för ställföreträdare och återvinningsfrågor.

 

Henric har varit verksam på byrån sedan 2002 och beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2008. Henric är ordförande av Rekon (Sveriges konkursförvaltares förenings) riksstyrelse och ordförande för Dalarna, Gästrikland och Upplands konkursförvaltarkollegium.

team_image

Emma Roswall

Advokat / delägare

Emma har inriktat sig mot brottmål och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Emma biträder även parter i familjerättsliga tvister, främst ärenden som vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt samt verkställighet enligt 21 kap. FB.

 

Advokat Emma Roswall har varit anställd vid Advokatbyrå Zedendahl från 2004 med avbrott för notariemeritering. Advokat Emma Roswall beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2011.

emma.roswall@zedendahl.se

+46 226-364 80

+46 70-374 71 58

team_image

Ingrid Lundekvam

Advokat

Sedan nära trettio år har Ingrid arbetat främst med familjerätt och brottmål. Under senare år har hon dock avslutat sitt arbete med vårdnadsmål, men andra typer av familjeärenden kvarstår. Ingrid har även åtskilliga socialrättsliga uppdrag, som bla ombud för kommuner i mål om LVU, även vårdnadsöverflyttningar.
team_image

Sabina Rzakuli-zade

Advokat

Sabina Rzakuli-zade tog examen från Uppsala universitet 2014 och är anställd på Zedendahl advokatbyrå sedan 2015. Vid sidan om studierna har Sabina varit verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan år 2012. På byrån har hon även skrivit sitt examensarbete i straffrätt. Närmast innan anställning hos Zedendahl Advokatbyrå arbetade hon vid en annan advokatbyrå i Enköping och Sala.

 

Sabina Rzakuli-zade arbetar främst med brottmål, familjerätt, migrationsrätt, med sociala mål med uppdrag som offentligt biträde i ärenden enligt LVU, LVM, LPT och LRV, agerar som ombud i tvister och biträder vid konkursförvaltning, men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

 

Utöver svenska och engelska behärskar Sabina det ryska språket i tal och skrift.

 

 

team_image

Sabina Fernandez

Biträdande jurist

Sabina Fernandez påbörjade sin anställning som biträdande jurist på Zedendahl Advokatbyrå i början av år 2017. Hon har även dessförinnan varit aktiv på byrån, genom att ha biträtt advokaterna i deras arbete.

 

Sabina Fernandez huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde. Hon biträder även vid konkursförvaltning.

 

Sabina Fernandez har tidigare erfarenheter av arbete på brottsofferjour samt försäkringsbolag.

team_image

Yvonne Johansson

Civilekonom

team_image

Katarina Persdahl

Sekreterare

Borlänge
team_image

Per Dahlkvist

Advokat

Per har en lång och gedigen erfarenhet inom bla skatte- och affärsjuridiken, även familjerätten. Med sin tidigare erfarenhet, bla från bank och större revisionsbyrå (PWC), besitter Per en stor kompetens i frågor berörande företagsöverlåtelser, generationsskiften och omstruktureringar av små och stora företag.

 

Per är även en meriterad föreläsare inom sina specialområden med bla uppdrag åt SRF, Limhamnsgruppen, Baker Tilly och LR-revision.

team_image

Sam Heino

Advokat / delägare

Sam är verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan 2007. Dessförinnan tingstjänstgöring som notarie och arbete vid annan advokatbyrå. Han är advokat sedan 2010.

 

Sam är inriktad mot uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han är även verksam inom området asylrätt.

 

Sam är Finlands honorärkonsul i Borlänge.

 

Förutom svenska och engelska, behärskar Sam även finska och tyska.

sam.heino@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Sven-Erik Karls

Advokat / delägare

Sven-Eriks verksamhetsområden utgör uppdrag som försvarare i brottmål, även målsägandebiträde. Han arbetar likaledes med familje- och asylrätt samt allmän civilrätt.

 

Sven-Erik anställdes vid Zedendahl under 2014, året han blev advokat. Dessförinnan har han fullgjort notariemeritering och arbetat vid en annan advokatbyrå.

svenerik.karls@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

+46 73-600 98 00

team_image

Karin Lindgren

Advokat / delägare

Karin tog sin jur kand vid Uppsala universitet 2003. Därefter var hon verksam som bankjurist, även som tingsnotarie vid Mora tingsrätt Karin har arbetat på Zedendahl sedan 2006 och blev advokat 2010.

 

Karins huvudsakliga inriktning är obeståndsjuridik och hon har up­pdrag bla som konkursförvaltare. Hon arbetar även med familjerätt och allmän civilrätt.

team_image

Anneli Torpmark

Advokat / delägare

Anneli tog sin jur kand vid Stockholms Universitet 2005. Därefter var hon verksam som biträdande jurist vid annan advokatbyrå samt som tingsnotarie vid Falu tingsrätt.

 

Anneli anställdes vid Zedendahl Advokatbyrå 2009 och blev advokat 2011.

 

Annelis verksamhetsområden är familjerätt, arvsrätt, straffrätt, socialrätt, migrationsrätt, personskadereglering och allmän civilrätt.

team_image

Emma Jahncke

Advokat

Efter jur kand vid Uppsala universitet 2010 arbetade Emma som bankjurist. Emma arbetar nu huvudsakligen med familjerätt, allmän civilrätt och affärsjuridik.
emma.jahncke@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Helena Bäremo

Sekreterare

helena.baremo@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Ing-Marie Eliassen

Sekreterare

Leksand
team_image

Per Dahlkvist

Advokat

Per har en lång och gedigen erfarenhet inom bla skatte- och affärsjuridiken, även familjerätten. Med sin tidigare erfarenhet, bla från bank och större revisionsbyrå (PWC), besitter Per en stor kompetens i frågor berörande företagsöverlåtelser, generationsskiften och omstruktureringar av små och stora företag.

 

Per är även en meriterad föreläsare inom sina specialområden med bla uppdrag åt SRF, Limhamnsgruppen, Baker Tilly och LR-revision.

team_image

Sam Heino

Advokat / delägare

Sam är verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan 2007. Dessförinnan tingstjänstgöring som notarie och arbete vid annan advokatbyrå. Han är advokat sedan 2010.

 

Sam är inriktad mot uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han är även verksam inom området asylrätt.

 

Sam är Finlands honorärkonsul i Borlänge.

 

Förutom svenska och engelska, behärskar Sam även finska och tyska.

sam.heino@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Sven-Erik Karls

Advokat / delägare

Sven-Eriks verksamhetsområden utgör uppdrag som försvarare i brottmål, även målsägandebiträde. Han arbetar likaledes med familje- och asylrätt samt allmän civilrätt.

 

Sven-Erik anställdes vid Zedendahl under 2014, året han blev advokat. Dessförinnan har han fullgjort notariemeritering och arbetat vid en annan advokatbyrå.

svenerik.karls@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

+46 73-600 98 00

team_image

Karin Lindgren

Advokat / delägare

Karin tog sin jur kand vid Uppsala universitet 2003. Därefter var hon verksam som bankjurist, även som tingsnotarie vid Mora tingsrätt Karin har arbetat på Zedendahl sedan 2006 och blev advokat 2010.

 

Karins huvudsakliga inriktning är obeståndsjuridik och hon har up­pdrag bla som konkursförvaltare. Hon arbetar även med familjerätt och allmän civilrätt.

team_image

Anneli Torpmark

Advokat / delägare

Anneli tog sin jur kand vid Stockholms Universitet 2005. Därefter var hon verksam som biträdande jurist vid annan advokatbyrå samt som tingsnotarie vid Falu tingsrätt.

 

Anneli anställdes vid Zedendahl Advokatbyrå 2009 och blev advokat 2011.

 

Annelis verksamhetsområden är familjerätt, arvsrätt, straffrätt, socialrätt, migrationsrätt, personskadereglering och allmän civilrätt.

team_image

Emma Jahncke

Advokat

Efter jur kand vid Uppsala universitet 2010 arbetade Emma som bankjurist. Emma arbetar nu huvudsakligen med familjerätt, allmän civilrätt och affärsjuridik.
emma.jahncke@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Helena Bäremo

Sekreterare

helena.baremo@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

Sala
team_image

Henric Schef

Advokat / delägare

Henric är verksam inom områdena affärsjuridik och obeståndsrätt. Vad gäller affärsjuridik arbetar Henric i huvudsak med avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt kommersiella tvister och entreprenadjuridik.

 

Inom obeståndsrätten är Henric verksam som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Därutöver biträder han andra intressenter vid obestånd, som bla fordringsägare, även handhar Henric tex tvister angående personligt ansvar för ställföreträdare och återvinningsfrågor.

 

Henric har varit verksam på byrån sedan 2002 och beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2008. Henric är ordförande av Rekon (Sveriges konkursförvaltares förenings) riksstyrelse och ordförande för Dalarna, Gästrikland och Upplands konkursförvaltarkollegium.

team_image

Emma Roswall

Advokat / delägare

Emma har inriktat sig mot brottmål och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Emma biträder även parter i familjerättsliga tvister, främst ärenden som vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt samt verkställighet enligt 21 kap. FB.

 

Advokat Emma Roswall har varit anställd vid Advokatbyrå Zedendahl från 2004 med avbrott för notariemeritering. Advokat Emma Roswall beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2011.

emma.roswall@zedendahl.se

+46 226-364 80

+46 70-374 71 58

team_image

Sabina Rzakuli-zade

Biträdande jurist

Sabina Rzakuli-zade tog examen från Uppsala universitet 2014 och är anställd på Zedendahl advokatbyrå sedan 2015. Vid sidan om studierna har Sabina varit verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan år 2012. På byrån har hon även skrivit sitt examensarbete i straffrätt. Närmast innan anställning hos Zedendahl Advokatbyrå arbetade hon vid en annan advokatbyrå i Enköping och Sala.

 

Sabina Rzakuli-zade arbetar främst med brottmål, familjerätt, migrationsrätt, med sociala mål med uppdrag som offentligt biträde i ärenden enligt LVU, LVM, LPT och LRV, agerar som ombud i tvister och biträder vid konkursförvaltning, men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

 

Utöver svenska och engelska behärskar Sabina det ryska språket i tal och skrift.

 

 

team_image

Sabina Fernandez

Biträdande jurist

Sabina Fernandez påbörjade sin anställning som biträdande jurist på Zedendahl Advokatbyrå i början av år 2017. Hon har även dessförinnan varit aktiv på byrån, genom att ha biträtt advokaterna i deras arbete.

 

Sabina Fernandez huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde. Hon biträder även vid konkursförvaltning.

 

Sabina Fernandez har tidigare erfarenheter av arbete på brottsofferjour samt försäkringsbolag.

Gävle / Uppsala
team_image

Anders Norman

Advokat / delägare

Anders huvudsakliga verksamhetsområde är obeståndsjuridiken, särskilt konkursförvaltning. Även arbetar han i stor omfattning med uppdrag som försvarare i brottmål.
anders.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Alexander Norman

Advokat

Alexander är särskilt inriktad på obeståndsjuridik och är verksam som konkursförvaltare. Även arbetar han med likvidationer samt bl.a. företrädares ansvarsgenombrott och andra typer av civilrättsliga tvister.

 

Alexander arbetar också med brottmål, dels som försvarsadvokat samt dels som målsägandebiträde.

alexander.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Sanna Gens

Biträdande jurist

Sanna har tidigare arbetat många år som åklagare och har gedigen erfarenhet av brottmål. Hon har särskilt arbetat med grova brott och våld i nära relation samt har även erfarenhet av brott mot barn.

 

Sanna åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt har i övrigt en allmänpraktiserande inriktning innefattande bland annat olika typer av familjerättsliga uppdrag, sociala mål och allmän civilrätt.

sanna.gens@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Johanna Norman

Advokat

Johanna har en allmänpraktiserande inriktning, särskilt mot uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, även skilda typer av familjerättsliga uppdrag samt sociala mål som LVU mfl.
johanna.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Cathrine Edin

Ekonom

Cathrine är verksam som advokatbyråns kamrer och handhar såväl intern löpande redovisning som bokföring i konkurser. Även arbetar Cathrine särskilt med personalfrågor i konkurser och företagsrekonstruktioner.

cathrine.edin@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Birgitta Norman

Sekreterare och allmän administration

birgitta.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Lars Reismer

Civilekonom (Konsult)

Med sin erfarenhet från bla såväl skatteförvaltningen som större revisionsbyrå biträder Lars internt på advokatbyrån vid särskilt utredningar i konkurser, även i frågor kring ekonomisk brottslighet.

lars.reismer@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00