Medarbetare

Avesta               Borlänge               Gävle               Leksand               Sala               Uppsala
Avesta
team_image

Henric Schef

Advokat / delägare

Henric är verksam inom områdena affärsjuridik och obeståndsrätt. Vad gäller affärsjuridik arbetar Henric i huvudsak med avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt kommersiella tvister.

 

Inom obeståndsrätten är Henric verksam som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Därutöver biträder han andra intressenter vid obestånd, som bl.a fordringsägare, även handhar Henric t ex tvister angående personligt ansvar för ställföreträdare och återvinningsfrågor.

 

Henric har varit verksam på byrån sedan 2002 och inträdde i Sveriges Advokatsamfund 2008. Henric är styrelseledamot i Rekon (Sveriges konkursförvaltares förenings) riksstyrelse och ordförande för Dalarna, Gästrikland och Upplands konkursförvaltarkollegium.

team_image

Emma Roswall

Advokat / delägare

Emma har inriktat sig mot brottmål och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Emma biträder även parter i familjerättsliga tvister, främst ärenden som vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt samt verkställighet enligt 21 kap. FB.

 

Advokat Emma Roswall har varit anställd vid Advokatbyrå Zedendahl från 2004 med avbrott för notariemeritering. Advokat Emma Roswall beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2011.

emma.roswall@zedendahl.se

+46 226-364 80

+46 70-374 71 58

team_image

Ingrid Lundekvam

Advokat

Sedan nära trettio år har Ingrid arbetat främst med familjerätt och brottmål. Under senare år har hon dock avslutat sitt arbete med vårdnadsmål, men andra typer av familjeärenden kvarstår. Ingrid har även åtskilliga socialrättsliga uppdrag, som bla ombud för kommuner i mål om LVU, även vårdnadsöverflyttningar.
team_image

Sabina Fernandez

Biträdande jurist

Sabina Fernandez påbörjade sin anställning som biträdande jurist på Zedendahl Advokatbyrå i början av år 2017. Hon har även dessförinnan varit aktiv på byrån, genom att ha biträtt advokaterna i deras arbete.

 

Sabina Fernandez huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde. Hon biträder även vid konkursförvaltning.

 

Sabina Fernandez har tidigare erfarenheter av arbete på brottsofferjour samt försäkringsbolag.

team_image

Yvonne Johansson

Civilekonom

team_image

Katarina Persdahl

Sekreterare

Borlänge
team_image

Per Dahlkvist

Advokat

Per har en lång och gedigen erfarenhet inom bla skatte- och affärsjuridiken, även familjerätten. Med sin tidigare erfarenhet, bla från bank och större revisionsbyrå (PWC), besitter Per en stor kompetens i frågor berörande företagsöverlåtelser, generationsskiften och omstruktureringar av små och stora företag.

 

Per är även en meriterad föreläsare inom sina specialområden med bla uppdrag åt SRF, Limhamnsgruppen, Baker Tilly och LR-revision.

team_image

Sam Heino

Advokat / delägare

Sam är verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan 2007. Dessförinnan tingstjänstgöring som notarie och arbete vid annan advokatbyrå. Han är advokat sedan 2010.

 

Sam är inriktad mot uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han är även verksam inom området asylrätt.

 

Sam är Finlands honorärkonsul i Borlänge.

 

Förutom svenska och engelska, behärskar Sam även finska och tyska.

sam.heino@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Sven-Erik Karls

Advokat / delägare

Sven-Eriks verksamhetsområden utgör uppdrag som försvarare i brottmål, även målsägandebiträde. Han arbetar likaledes med familje- och asylrätt samt allmän civilrätt.

 

Sven-Erik anställdes vid Zedendahl under 2014, året han blev advokat. Dessförinnan har han fullgjort notariemeritering och arbetat vid en annan advokatbyrå.

svenerik.karls@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

+46 73-600 98 00

team_image

Karin Lindgren

Advokat / delägare

Karin tog sin jur kand vid Uppsala universitet 2003. Därefter var hon verksam som bankjurist, även som tingsnotarie vid Mora tingsrätt Karin har arbetat på Zedendahl sedan 2006 och blev advokat 2010.

 

Karins huvudsakliga inriktning är obeståndsjuridik och hon har up­pdrag bla som konkursförvaltare. Hon arbetar även med familjerätt och allmän civilrätt.

team_image

Anneli Torpmark

Advokat / delägare

Anneli tog sin jur kand vid Stockholms Universitet 2005. Därefter var hon verksam som biträdande jurist vid annan advokatbyrå samt som tingsnotarie vid Falu tingsrätt.

 

Anneli anställdes vid Zedendahl Advokatbyrå 2009 och blev advokat 2011.

 

Annelis verksamhetsområden är familjerätt, arvsrätt, straffrätt, socialrätt, migrationsrätt, personskadereglering och allmän civilrätt.

team_image

Emma Jahncke

Advokat

Efter jur kand vid Uppsala universitet 2010 arbetade Emma som bankjurist. Emma arbetar nu huvudsakligen med familjerätt, allmän civilrätt och affärsjuridik.
emma.jahncke@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Helena Bäremo

Sekreterare

helena.baremo@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Ing-Marie Eliassen

Sekreterare

team_image

Kalle Söderberg

Biträdande jurist

Kalle Söderberg tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2014. Därefter har han arbetat som verksjurist på Trafikverket och han har fullgjort notarietjänstgöring vid Falu tingsrätt. Kalle Söderberg har arbetat på Zedendahl advokatbyrå sedan 2019.

Kalle Söderbergs huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och tvistelösning, men han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde.

Leksand
team_image

Per Dahlkvist

Advokat

Per har en lång och gedigen erfarenhet inom bla skatte- och affärsjuridiken, även familjerätten. Med sin tidigare erfarenhet, bla från bank och större revisionsbyrå (PWC), besitter Per en stor kompetens i frågor berörande företagsöverlåtelser, generationsskiften och omstruktureringar av små och stora företag.

 

Per är även en meriterad föreläsare inom sina specialområden med bla uppdrag åt SRF, Limhamnsgruppen, Baker Tilly och LR-revision.

team_image

Sam Heino

Advokat / delägare

Sam är verksam vid Zedendahl Advokatbyrå sedan 2007. Dessförinnan tingstjänstgöring som notarie och arbete vid annan advokatbyrå. Han är advokat sedan 2010.

 

Sam är inriktad mot uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han är även verksam inom området asylrätt.

 

Sam är Finlands honorärkonsul i Borlänge.

 

Förutom svenska och engelska, behärskar Sam även finska och tyska.

sam.heino@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Sven-Erik Karls

Advokat / delägare

Sven-Eriks verksamhetsområden utgör uppdrag som försvarare i brottmål, även målsägandebiträde. Han arbetar likaledes med familje- och asylrätt samt allmän civilrätt.

 

Sven-Erik anställdes vid Zedendahl under 2014, året han blev advokat. Dessförinnan har han fullgjort notariemeritering och arbetat vid en annan advokatbyrå.

svenerik.karls@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

+46 73-600 98 00

team_image

Karin Lindgren

Advokat / delägare

Karin tog sin jur kand vid Uppsala universitet 2003. Därefter var hon verksam som bankjurist, även som tingsnotarie vid Mora tingsrätt Karin har arbetat på Zedendahl sedan 2006 och blev advokat 2010.

 

Karins huvudsakliga inriktning är obeståndsjuridik och hon har up­pdrag bla som konkursförvaltare. Hon arbetar även med familjerätt och allmän civilrätt.

team_image

Anneli Torpmark

Advokat / delägare

Anneli tog sin jur kand vid Stockholms Universitet 2005. Därefter var hon verksam som biträdande jurist vid annan advokatbyrå samt som tingsnotarie vid Falu tingsrätt.

 

Anneli anställdes vid Zedendahl Advokatbyrå 2009 och blev advokat 2011.

 

Annelis verksamhetsområden är familjerätt, arvsrätt, straffrätt, socialrätt, migrationsrätt, personskadereglering och allmän civilrätt.

team_image

Emma Jahncke

Advokat

Efter jur kand vid Uppsala universitet 2010 arbetade Emma som bankjurist. Emma arbetar nu huvudsakligen med familjerätt, allmän civilrätt och affärsjuridik.
emma.jahncke@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Helena Bäremo

Sekreterare

helena.baremo@zedendahl.se

+46 243-21 72 70

team_image

Kalle Söderberg

Biträdande jurist

Kalle Söderberg tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2014. Därefter har han arbetat som verksjurist på Trafikverket och han har fullgjort notarietjänstgöring vid Falu tingsrätt. Kalle Söderberg har arbetat på Zedendahl advokatbyrå sedan 2019.

Kalle Söderbergs huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och tvistelösning, men han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde.

Sala
team_image

Henric Schef

Advokat / delägare

Henric är verksam inom områdena affärsjuridik och obeståndsrätt. Vad gäller affärsjuridik arbetar Henric i huvudsak med avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt kommersiella tvister.

 

Inom obeståndsrätten är Henric verksam som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Därutöver biträder han andra intressenter vid obestånd, som bl.a fordringsägare, även handhar Henric t ex tvister angående personligt ansvar för ställföreträdare och återvinningsfrågor.

 

Henric har varit verksam på byrån sedan 2002 och inträdde i Sveriges Advokatsamfund 2008. Henric är styrelseledamot i Rekon (Sveriges konkursförvaltares förenings) riksstyrelse och ordförande för Dalarna, Gästrikland och Upplands konkursförvaltarkollegium.

team_image

Emma Roswall

Advokat / delägare

Emma har inriktat sig mot brottmål och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Emma biträder även parter i familjerättsliga tvister, främst ärenden som vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt samt verkställighet enligt 21 kap. FB.

 

Advokat Emma Roswall har varit anställd vid Advokatbyrå Zedendahl från 2004 med avbrott för notariemeritering. Advokat Emma Roswall beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund 2011.

emma.roswall@zedendahl.se

+46 226-364 80

+46 70-374 71 58

team_image

Sabina Fernandez

Biträdande jurist

Sabina Fernandez påbörjade sin anställning som biträdande jurist på Zedendahl Advokatbyrå i början av år 2017. Hon har även dessförinnan varit aktiv på byrån, genom att ha biträtt advokaterna i deras arbete.

 

Sabina Fernandez huvudsakliga arbetsområden är affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man och rättegångsbiträde. Hon biträder även vid konkursförvaltning.

 

Sabina Fernandez har tidigare erfarenheter av arbete på brottsofferjour samt försäkringsbolag.

Gävle / Uppsala
team_image

Alexander Norman

Advokat / delägare

Alexander är särskilt inriktad på obeståndsjuridik och är verksam som konkursförvaltare. Även arbetar han med likvidationer samt bl.a. företrädares ansvarsgenombrott och andra typer av civilrättsliga tvister.

 

Alexander arbetar också med brottmål, dels som försvarsadvokat samt dels som målsägandebiträde.

alexander.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Sanna Gens

Advokat

Sanna har en bakgrund som kammaråklagare och har en mångårig erfarenhet av brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Sanna biträder också parter i familjerättsliga tvister, såsom ärenden om vårdnad om barn, barns boende och umgängesrätt.

 

På advokatbyrån är Sanna även verksam som boutredningsman och bodelningsförrättare samt ombud i tvister rörande arv och bodelning.

sanna.gens@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Johanna Norman

Advokat

Johanna har en allmänpraktiserande inriktning, särskilt mot uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, även skilda typer av familjerättsliga uppdrag samt sociala mål som LVU mfl.
johanna.norman@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Anders Norman

Samarbetande advokat

Anders huvudsakliga verksamhetsområde är obeståndsjuridiken, särskilt konkursförvaltning. Även arbetar han i stor omfattning med uppdrag som försvarare i brottmål.
team_image

Sophie Artelius

Biträdande jurist

Sophie påbörjade sin anställning som biträdande jurist på Zedendahl Advokatbyrå under våren 2020 efter att ha avslutat sin tingsnotarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt.

 

Sophie åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, rättegångsbiträde och särskild företrädare för barn samt som god man och offentligt biträde i frågor om tvångsvård. Även biträder Sophie vid familjerättsliga tvister.

 

Sophie har tidigare erfarenheter av arbete på Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan. Sophie har bott och arbetat i Paris en längre tid och talar flytande franska.

sophie.artelius@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Cathrine Edin

Ekonom

Cathrine är verksam som advokatbyråns kamrer och handhar såväl intern löpande redovisning som bokföring i konkurser. Även arbetar Cathrine särskilt med personalfrågor i konkurser och företagsrekonstruktioner.

cathrine.edin@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00

team_image

Lars Reismer

Civilekonom (Konsult)

Med sin erfarenhet från bla såväl skatteförvaltningen som större revisionsbyrå biträder Lars internt på advokatbyrån vid särskilt utredningar i konkurser, även i frågor kring ekonomisk brottslighet.

lars.reismer@zedendahl.se

+46 18-14 17 00

+46 26-14 21 00